Localització

VICROMIA · Carrer Ató Bisbe, 4 baixos · 08500 · VIC · Tel. 93 889 21 83