CTP, prova de color ISO 12647, producció gràfica.

Impressió digital en petit format.