Què fem?

Vicromia ofereix servei de filmació de planxa (CTP), impressió digital en format petit, prova de color certificada (ISO 12647), servei d’escaneig amb originals fins a mida A3 i servei de composició de textos.

Externalitzar processos com la filmació de planxes permet a l’impressor concentrar-se en els aspectes més importants de la seva feina. A més, econòmicament descarrega l’empresa de despeses fixes i les converteix en variables.

La preimpressió comporta altos costos de manteniment, reparacions i reinversions. Nosaltres ho fem permanentment: tots els equips de filmació, impressió i programes necessaris pel seu funcionament estan sota contracte de manteniment i s’actualizen regularment.