Prova de color ISO

El servei de prova certificada segons la norma ISO 12647 permet obtenir proves de color amb la màxima aproximació al sistema d’impressió òfset. Fins i tot els colors de la gama Pantone s’obtenen amb màxima fidelitat.

Hi ha dos tipus de material disponible, segons sigui el cas del producte un cop acabat: mat o brillant. En tots dos casos el material és de 250g.

El format màxim d’impressió és el d’un DIN A1.